XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC EVENT HỢP LÝ

#1
  • Mục đích chung của sự kiện là gì? (Chia thành mục đích chính và mục đích phụ nếu có)
  • Lợi ích mà sự kiện mang lại? (Kinh tế, bài học, giá trị truyền thông, sự gắn kết quan hệ…)
  • Sự kiện thường niên hay bộc phát?
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fevadaokeo.com%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%253A%252F%252Ftochucsukienmtd661406829.files.wordpress.com%252F2019%252F12%252Fbep-tan-hoang-minh-long-bien-3.jpg%26hash%3D5e8cc86dc0c2a4b21b242f41188b5b89&hash=b96f8dff57365983a4e342ab64b835d3proxy.php?image=https%3A%2F%2Fevadaokeo.com%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%253A%252F%252Ftochucsukienmtd661406829.files.wordpress.com%252F2019%252F12%252Fmo-ban-one-world-regancy-dmx-4.jpg%26hash%3D4679f79d74a169521af356c9171cffeb&hash=91a61c7129bf0c889dd69d118d41a7bcproxy.php?image=https%3A%2F%2Fevadaokeo.com%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%253A%252F%252Ftochucsukienmtd661406829.files.wordpress.com%252F2019%252F12%252Fmo-ban-one-world-regancy-dmx-2.jpg%26hash%3D450a97933a728228036c2f55cf6e97c1&hash=2001202d97a5de7d6adad47f8405298dproxy.php?image=https%3A%2F%2Fevadaokeo.com%2Fproxy.php%3Fimage%3Dhttps%253A%252F%252Ftochucsukienmtd661406829.files.wordpress.com%252F2019%252F12%252Fmo-ban-one-world-regancy-dmx-1.jpg%26hash%3D36270007cce3e9ae5ee40b1bce20ce4d&hash=5dba6d47378c9dc2be8502b49c621866Nếu bạn có nhu cầu tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp. Đến với MTD Event, chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng bất kỳ ai dù khó tính nhất.

- Lên kịch bản chương trình, thiết kế, dịch vụ trọn gói
- Thi công sân khấu, bacckdrop, âm thanh, ánh sáng, thiết bị trọn gói sự kiện
- Nhân sự PG - PB - MC
- Cung cấp Bàn bar, Tiệc trà, finger food, tiệc chiêu đãi trong sự kiện

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Tổ chức sự kiện MTD
Số 2/346 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội
Hotline: (24/7/12/365): 0243.9999.246 - 096.9669.246
Website: www. Mtd.com.vn
Mail: mtdjsc@gmail.com
facebook.com/tochucsukienmtd
youtube.com/tochucsukienmtd
 
Top