TỪ ĐỊNH LƯỢNG TRONG TIẾNG ANH

athenas2

New member
#1
Trong mỗi kỳ thi Tiếng Anh, từ chỉ định lượng luôn xuất hiện trong đề, đặc biệt là các bài thi chứng chỉ quốc tế. Anh ngữ Athena sẽ gửi tới các bạn “tất tần tật” lý thuyết về từ định lượng, sau bài viết này Athena tin rằng bạn sẽ không còn gặp khó khăn hay nhầm lẫn trong bài thi.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fcap.jpg&hash=4a2546f6e91a0fa296e7582c0fc54f15


1.FEW, LITTLE
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Ffewlittle.png&hash=8867d267175bafacf84671302f20e6af

2.EVERY, EACH
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Feveryeach.png&hash=b985f85d9788f3dfbbca521f4f3b0024


3.EITHER, NEITHER
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Feitherneither.png&hash=4bb43273ae6786ca735e2db8c58ca0af


4.MANY, MUCH
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fmanymuch.png&hash=eee5565e46a3da31b7bffea7563b41fd


5.BOTH
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fboth.png&hash=b9a2ee0f0ca76a185fde3ec9a315885c


Lưu ý:
– some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghị.
– any: dùng trong câu phủ định, nghi vấn.
– many, much: dùng trong câu phủ địn, nghi vấn.
– a lot of, plenty of, a great number of … dùng trong câu khẳng định.
– many, much: luôn dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as.
– few, little (ít, không nhiều): thường có nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng.
– a few / a little (một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng.
Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ Định Lượng trong Tiếng Anh và hãy tận dụng nó thật tốt vào bài thi nhé.
 
Top