THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀIQUY TRÌNH THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
BƯỚC 1: Tại Khoản 3 Điều 46 Nghị Định 118/2015/NĐ-CP quy định như sau:
Điều 46. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau:
a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.
3. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thực hiện theo thủ tục sau:
a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư;
c) Sau khi nhận được thông báo theo quy định tại Điểm b Khoản này, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
4. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
Trước khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông qua hình thức chuyển nhượng vốn phải thực hiện đăng ký văn bản góp vốn theo quy định tại Điều này. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng vốn theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp.
TÀI LIỆU YÊU CẦU:
Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư 2014
1. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Sau khi có văn bản chấp thuận từ cơ quan cấp phép. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.
BƯỚC 2: Tùy từng trường hợp, Nhà đầu tư tham gia góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Trường hợp 1: Thay đổi cổ đông, tiếp nhận thêm cổ đông trong Công ty Cổ phần:
Trường hợp 2: Tiếp nhận thêm vốn góp
Trường hợp 3: Tiếp nhận thêm thành viên trong Công ty TNHH
Trường hợp 4: Thay đổi thành viên do chuyển nhượng
(Khoản 2 Điều 45 NĐ78/2015)
Trường hợp 5: Thay đổi Chủ sở hữu Công ty Một thành viên
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Tiếp Nhận Thông Tin => Tư Vấn Trực Tuyến/Email/Điện Thoại/Trực Tiếp => Ký Hợp Đồng Dịch Vụ => Chuẩn Bị/Soạn Thảo Tất Cả Các Tài Liệu Theo Yêu Cầu => Thực Hiện Các Thủ Tục Với Cơ Quan Cấp Phép => Bàn Giao Kết Quả
 
Top