THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP


I. LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
Là một hình thức hoạt động của doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức, quản lý và được nhà nước công nhận sự tồn tại, bình đẳng giữa các loại hình.

1. Các loại hình doanh nghiệp được nhà nước công nhận
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty TNHH Một thành viên
 • Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
 • Công ty Cổ phần
 • Công ty Hợp danh
2. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp, dựa trên số lượng thành viên, quy mô hoạt động. Trường hợp chưa hiểu rõ thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp 07777 23283 để được tư vấn miễn phí.
3. Cách gọi và đặt tên cho các loại hình doanh nghiệp
Theo Điều 38 Luật Doanh nghiệp quy định, tên của các loại hình doanh nghiệp có thể viết đầy đủ hoặc viết tắt như sau:

a) Doanh nghiệp tư nhân: Có thể viết là DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN/DNTN hoặc DOANH NGHIỆP TN. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà đặt tên gọi sao cho phù hợp.
VD một số cách viết:
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ABC
 • DNTN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ABC
 • DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ABC
b) Công ty TNHH Một thành viên: Được viết dưới dạng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN hoặc CÔNG TY TNHH. Riêng từ “Một thành viên” không bắt buộc phải ghi trên giấy phép.
VD cách viết:
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI SÀI GÒN
 • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÀI GÒN
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI SÀI GÒN
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI SÀI GÒN
c) Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: có thể được viết dưới dạng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN/CÔNG TY TNHH. Riêng từ “Hai thành viên trở lên” không bắt buộc phải ghi rõ.
VD cách viết:
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
II. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Hiện nay, có các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp dẫn đến thành phần hồ sơ yêu cầu khác nhau.
HỒ SƠ YÊU CẦU:
 • Đơn đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (mẫu theo thông tư 02/2019/TT-BKH)
 • Quyết định của Chủ doanh nghiệp/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thay đổi
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (Chỉ áp dụng Công ty TNHH Hai thành viên, Cổ phần)
 • Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có)
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (Chỉ áp dụng Công ty TNHH Hai thành viên, Cổ phần)
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông
 
Top