Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Quantran

New member
#1
Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

Thương nhân nước ngoài được quyền thành lập Văn phòng đại diện trên lãnh thổ Việt Nam. Thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và chức năng hoạt động Văn phòng đại diện theo pháp Luật Việt Nam quy định.

Bằng những kinh nghiệm và đội ngũ có trình độ chuyên môn cao thường xuyên tư vấn thủ tục Thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài. Luật Bistax hướng dẫn Thương nhân nước ngoài những điểm cần lưu ý trước khi quyết định Thành lập Văn phòng đại diện như sau:
Cở sở pháp lý:
Luật thương mại 2005 quy định về Công ty nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam;
Nghị định 07/2016/ NĐ-CP quy định về Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài;
Thông tư 11/2016/TT-BCT ban hành biểu mẫu về thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài;
Luật thuế Thu nhập cá nhân Số 26/2012/QH13 do Quốc hội ban hành và quy định về thuế thu nhập cá nhân;
Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định và hướng dẫn về cách tính thuế thu nhập cá nhân.
ĐIỀU KIỆN VÀ CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
Điều kiện thành lập văn phòng đại diện
Trích dẫn Điều 7 Nghị Định 07/2016/NĐ-CP về Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện[/B]
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:
Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).
Quyền của Văn phòng đại diện
Trích dẫn Điều 17 Luật thương mại 2005 về Quyền của Văn phòng đại diện
Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.
Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
Có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Chức năng hoạt động của Văn phòng đại diện
Trích dẫn Điều 18 Luật thương mại 2005 về chức năng hoạt động của Văn phòng đại diện
Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.
Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều kiện về Người đứng đầu văn phòng đại diện
Trích dẫn Khoản 6 Điều 33 về Người đứng đầu Văn phòng đại diện
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
LƯU Ý: Điều kiện về người đứng đầu Văn phòng đại diện nước ngoài rất quan trọng. Trước khi cân nhắc bổ nhiệm Thương nhân cần xem xét kỹ.

Tài liệu yêu cầu:
Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.
Cơ quan tiếp nhận: Sở Công Thương (Nơi dự kiến đặt trụ sở)
Thời gian cấp phép: 15 ngày làm việc (Trường hợp hồ sơ hợp lệ)

PHÍ DỊCH VỤ ĐÃ BAO GỒM:
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Lệ phí khắc dấu
Tài liệu dịch sang tiếng nước ngoài theo yêu cầu
Tài liệu dịch thuật công chứng
Xuất hóa đơn GTGT
Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến thành lập văn phòng đại diện
Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.
 
Top