Quy định mẫu hóa đơn điện tử bắt buộc phải có nội dung

taiphamduc

New member
#1
Có rất nhiều những mẫu hóa đơn điện tử khác nhau tuy nhiên chúng đều phải tuân thủ những quy tắc chung cả về nội dung và hình thức theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Nội dung của mẫu hóa đơn điện tử được quy định rất rõ tại Điều 6 của thông tư này.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fmau-hoa-don-dien-tu-2.jpg&hash=44592da8830e2270e5f22dfa21d0034d

Trong đó quy định mẫu hóa đơn điện tử bắt buộc phải có nội dung sau:
  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn trong đó các ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đặc biệt các hóa đơn giá trị gia tăng thì phải ghi rõ đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng kèm theo dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
  • Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
Xin cảm ơn
 
Top