NHỮNG CÁCH KHEN NGỢI LỊCH SỰ TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

athenas2

New member
#1
Khi giao tiếp bằng Tiếng Anh, chúng ta thường ít sử dụng những lời khen ngợi, tuy sẽ không ảnh hưởng nhiều tói cuộc trò chuyện nhưng ai lại không cảm thấy vui khi nhận được những lời khen đó. Anh ngữ Athena sẽ gợi ý cho bạn 10 lời khen thường được sử dụng trong tiếng anh giao tiếp!
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fnhung-cach-khen-ngoi-lich-su.jpg&hash=0c38122eb525473ff82c83cf1d773f3c


Nếu bạn muốn dành lời khen, động viên ai đó đã có những tiến bộ trong học tập hay công việc hãy sử dụng:

 • Keep working on it
 • That’s the way!
 • You are learning fast
  proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F123.jpg&hash=f26aa71ee90a644f6b96902d5b24fa71


Khi bạn thấy ai đó đã hoàn thành xuất xắc công việc của họ hãy sử dụng:

 • Super!
 • One more time and you’ll have it
 • Now you have it
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F456.jpg&hash=ce77f35a3914562af5390a645be6281b


Nếu bạn công nhận những thành quả mà người đó vất vả có được hãy sử dụng:

 • That’s quite an improvement
 • I knew you could do it!
 • That’s the best you’ve ever done!
 • You are really good at that
  proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F78910.jpg&hash=12ef0ddfd3ba99bbd0449f9601700c85


  Những lời có cánh khi được sử dụng một cách khôn ngoan sẽ giúp bạn chiếm được cảm tình của người khác.
 
Top