[ nhờ vả ]tai nghe nhét tai hãng nào tốt?

#1
em đáng có nhu cầu mua tai nghe nhét tai, nhưng thực sự chưa dùng nhiều lên cũng không có kinh nghiệm mấy. Các bác chia sẻ em với.!
 
Top