KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TIẾNG ANH LIỆU CÓ DỄ HƠN NĂM 2018?

athenas2

New member
#1
Kì thi thử thpt quốc gia 2019 môn tiếng anh vừa diễn ra, đề thi thử được đánh giá là dễ hơn so với đề thi chính thức năm 2018. Hãy cùng anh ngữ Athena phân tích đề thi thử, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật kỹ càng cho kỳ thi chính thức sắp tới, các bạn nhé!

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-10.jpg&hash=08f7565ed8f81b01ddb190746bf29629


I. ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TIẾNG ANH
Theo sự chỉ đạo của sở Giáo dục Hà Nội, kì thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn tiếng anh đã được tổ chức với thời gian làm bài cho các thí sinh là 60 phút vào ngày 28/3 vừa qua. Sau khi đề thi thử được công bố rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng đề thi khá nhẹ nhàng, phù hợp với những kiến thức được dạy trên lớp, bám sát giáo trình.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-01-2.jpg&hash=4660e1d1e7cb0a147981960aee137486proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-02-1.jpg&hash=eb40feddd78b940e27b8c22c892052a5proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-03-1.jpg&hash=d6260755732d2c598b5d808ed3a6fa5bproxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-04.jpg&hash=b0188c4197a756bc21639c2d977e9a63proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-05.jpg&hash=cab0c06a614f8d57cb05e5832d540ac1proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-06.jpg&hash=ffb12d31e503a7cb47efacea76fba3f7


Đáp án đề thi được công bố:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F1-07.jpg&hash=6e3422d798e006f7cde2d03e5eef2af1


II. KÌ THI QUỐC GIA 2019 MÔN TIẾNG ANH LIỆU CÓ DỄ HƠN NĂM 2018?
1) Phân tích nội dung và phạm vi đề thi thử

Về nội dung đề thi:
  • Phần ngữ pháp: Các kiến thức đều là chuyên đề ngữ pháp cơ bản nằm trong chương trình lớp 12 bao gồm câu điều kiện, giới từ, mệnh đề quan hệ. Ngoài ra cũng xuất hiện một chút các cấu trúc ngữ pháp nâng cao là: Cấu trúc nâng cao về mệnh đề nhượng bộ, cấu trúc đặc biệt với so/such, các collocation.
  • Phần từ vựng: Kiến thức quen thuộc nằm rải rác trong 3 năm học cấp 3, từ lớp 10 đến lớp 12. Các câu hỏi khó thuộc dạng bài: Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu. Tuy nhiên so với đề thi THPT Quốc Gia 2018 thì độ khó có giảm.
  • Một vài chú ý khác: Dạng bài phát âm thường là dạng bài gỡ điểm, nhưng trong đề thi thử lần này lại có câu hỏi khá khó. Xuất hiện 1 vài kiến thức nằm ngoài chương trình học.
Nhận xét tổng quan:
  • Tỷ lệ các câu hỏi cần kiến thức cơ bản và câu hỏi cần suy nghĩ vận dụng là 60:40 nên các thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm trên trung bình.
  • Nhìn chung, phạm vi kiến thức đề thi đều nằm trong chương trình THPT, các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ngoài chương trình học có xuất hiện nhưng rất ít. Đề thi có sự thay đổi về đơn vị kiến thức trong từng dạng bài như bài trọng âm 2 câu đều kiểm tra 3 âm tiết, các thí sinh cần chú ý để vận dụng kiến thức một cách tốt nhất.

KẾT LUẬN:
Nếu cấu trúc đề thi chính thức của kì thi THPT Quốc gia 2019 môn tiếng anh đúng như đề thi thử vừa qua thì các thí sinh có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vì nó khá dễ so với đề thi năm 2018. Chủ yếu các bạn cần ôn tập thật vững các kiến thức nằm trong giáo trình học để “ăn” chắc 60% điểm. 40% điểm còn lại sẽ tùy thuộc vào kỹ năng vận dụng kiến thức của các bạn, tuy nhiên chỉ cần các bạn chịu khó ôn luyện và làm nhiều tài liệu luyện thi toeic cũng như đề thi thử toeic thì phần điểm này cũng không quá khó khăn để nắm được đâu.
Qua bài viết trên, anh ngữ Athena mong có thể mang đến cho các thí sinh chuẩn bị tham dự kì thi THPT Quốc gia 2019 có một cái nhìn tổng quát và có thể chuẩn bị cho mình những kiến thức tốt nhất để đạt điểm cao trong kì thi chính thức sắp tới.
 
Top