Giường tầng sắt sơn tĩnh điện

Tamphat2019

New member
#1
giường tầng sắt sơn tĩnh điện:

Mã: GT01

- Kích thước: D1900 x R850 x C1650mm

- Giường loại 02 tầng.

- Chân giường bằng sắt hộp 30x30x1.0mm

- Thành giường bằng sắt hộp 25x50x1.0mm

- Đỡ giát giường bằng sắt hộp 20x20x1.0mm

- Giường có 1 bên chặn ở tầng hai, có thang trèo bằng sắt tròn phi 16.

- Giường có 02 tấm giát giường bằng gỗ tự nhiên, loại nan có khe.
 

Đính kèm

Top