Đổi điểm KNDL MobiFone thành dặm xét hạng Bông Sen Vàng

Vu VQ

New member
#1
Chương trình áp dụng dành cho khách hàng là hội viên Kết nối dài lâu (KNDL) của MobiFone có thẻ Bông Sen Vàng (BSV) của Vietnam Airlines và tích lũy tối thiểu 16.400 điểm KNDL trong tài khoản.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fupanh.vn%2Fimages%2F2020%2F05%2F12%2F36770614_1736182616435569_58008330810949632_n0db3f88b4e017594.jpg&hash=eb918a4212edda4ae5f01e55e7da26f5

Với việc sở hữu dặm xét hạng, Quý Hội viên có thể nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng. Theo đó, cứ mỗi 16.400 điểm KNDL sẽ đổi được gói 500 dặm xét hạng. Dặm xét hạng đã đổi dùng để xét hạng và đổi thưởng theo quy định của chương trình Bông Sen Vàng (Tích đủ 15.000 dặm: lên hạng Titan; 30.000 dặm: lên hạng Vàng; 50.000 dặm: Lên hạng Platinium). Để đổi lấy dặm xét hạng Quý Hội viên: CHON_BSV2_số thẻ BSV_(số điểm cần đổi thưởng)_tên khách hàng và gửi 9237 (với _ là khoảng trống).
Lưu ý:
  • Tên khách hàng phải thể hiện đúng như tên trên thẻ BSV.
  • Dặm đã đổi không được hoàn trả
  • Thời hạn sử dụng của dặm là 1 năm để xét hạng và 2 năm để đổi thưởng tính từ ngày cộng vào tài khoản.
  • Khi chọn dặm xét hạng, số điểm để đổi phải đạt tối thiểu 16.400.
Thông tin chi tiết về chương trình, xin liên hệ tổng đài 9090 để được hỗ trợ!
 
Top