40 TỪ VỰNG PHẢI BIẾT KHI ĐI XIN VIỆC

athenas2

New member
#1
Xin việc vào các công ty nước ngoài với mức lương “trên trời” luôn là mong ước của mọi người.Vậy tại sao các bạn lại không chuẩn bị cho mình một vốn từ vựng giúp bạn có thể ghi điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng cũng như giúp bạn thành công hơn trong công việc nhỉ.
Hiểu được điều này, Anh ngữ Athena xin gửi tặng bạn 40 từ vựng Tiếng Anh khi đi xin việc.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F40-tu-vung-phai-biet-khi-di-xin-viec.jpg&hash=47318127724ebcbd6eb1dc434f2e73fd

Đưới đây là danh sách 40 từ vựng bạn cần phải biết khi đi xin việc:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F1.png&hash=86c1fcc0a00734cbb7953e635f58083c

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F2.png&hash=34fbe141251e7da0dc921d5b8f747f2a

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F3.png&hash=db59d7a3c7ced4475fd5df5e9f04a453

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F4.png&hash=5ae1b476033d7f4a6c7520e3e3256353


Hi vọng bài viết về danh sách các từ vựng tiếng Anh phỏng vấn này sẽ giúp ích các bạn trong khi buổi phỏng vấn quyết định sắp bắt đầu.
 
Top