10 LỖI NGỮ PHÁP TỆ NHẤT TRONG BÀI VIẾT

athenas2

New member
#1
Khi viết một bài văn hay một bức thư bằng tiếng anh, chắc hẳn nhiều người không tránh được các lỗi sai về ngữ pháp. Điều này sẽ gây hiểu nhầm ý mà bạn muốn diễn tả trong bức thư đó. Vậy hãy để Anh ngữ Athena chia sẻ cho bạn 10 lỗi ngữ pháp tệ nhất trong bài viết.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F10-loi-ngu-phap-te-nhat-trong-bai-viet.png&hash=7041d2ec6898f166d7a6dda6112f94dd

1.ITS & IT’S
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F1-1.png&hash=07b0909af80cfdf345dd8d32db599142

2.INTO & IN TO
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F2-1.png&hash=49ec9714f085486de19872ad11808f99

3.I & ME
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F3-1.png&hash=a5de2d4d9250b0397fc2458ed0bf767f

4. THAN & THEN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F4-1.png&hash=9730650fac861290440838969b62ef7a

5.LESS & FEWER
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F5.png&hash=4eadaef61c85b7cc9b956ed56d788201

6.FARTHER & FURTHER
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F6.png&hash=0015d53c455749beb42eb188c62186fc

7.OVER & MORE THAN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F7.png&hash=a83bbedcdd53899644c6138c7c318f14

8.TO & TOO
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F8.png&hash=9c6c2bd1c225b8eb27a7d8208b7dfbb5

9.LOOSE & LOSE
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F9.png&hash=69659b68e4e14eaa413111cd72eb857d

10.WHOSE & WHO’S
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F10.png&hash=826f5e4962a73b08ab865ec28effb749

Anh ngữ Athena mong rằng sau khi tham khảo những lỗi cơ bản này, bạn sẽ tự tin hơn khi viết một đoạn văn hay trong một bức thư.
 
Top